Pro rodinné domy a některé byty, jsou nezbytné mechanické filtry na hlavní přívod vody, jsou nejběžnější a základní filtrace. Součástí filtrů mechanických nečistot je i redukční ventil, který zamezí vstupu příliš vysokého tlaku do vodovodu, díky kterému dochází ke snížení životnosti zařízení nainstalovaných v rozvodu ( baterie, pojistné ventily, napouštěcí ventily…).

filtrace-vulcano

Jemný filtr s proplachem od firmy Honeywell Fk 06 zajišťuje nepřetržitou dodávku vody. Vestavěný redukční ventil chrání vodovodní potrubí ,udrží tlak na konstantní hodnotě a navíc zajistí nízkou hlučnost vodovodní instalace.

Nečistoty usazené na dně filtrační nádoby lze snadno odstranit. Dalším velkým problémem je usazování vodního kamene, jak v domácnosti, tak v průmyslu.
Je to způsobeno přítomností vápenatých a hořečnatých solí ve vodě.
Protože vápník a hořčík jsou nerozpustné, mají tendenci vytvářet vápenatá a hořečnatá jádra, která se vzájemně přitahují a spojují. Vytvářejí se tak krystaly, které se ukládají na vnitřním povrchu trubek, topných hadů a zásobníků topných systémů, dále na povrchu baterií, dřezů,van a sprchových zástěnách. Usazeniny postupně rostou, ucpávají potrubí, uvnitř zásobníků a bojlerů tvoří vrstvu několik milimetrů silnou.

Vodní kámen se vytváří při protékání tvrdé vody potrubím.
Rozpuštěný vápník v neošetřené vodě krystalizuje v kompaktní strukturu. Tyto krystaly se zaklesávají jeden do druhého, až nakonec vytvoří souvislou a tvrdou vrstvu vodního kamene, což způsobuje vážné problémy.

efekt-upravy-vody

K tvorbě vodního kamene také přispívá různý tlak vody v potrubí. Toto může nastat, pokud voda změní směr, například v záhybech nebo v místech křížení vodovodního potrubí, což způsobuje její víření. Tlak se také může změnit při odtékání vody z kohoutku. Pokles tlaku pak podporuje tvorbu krystalů vápníku, které vytvoří kompaktní strukturu a postupně se usazují.
Vodní kámen se z převážné většiny skládá z vápníku a hořčíku, z minerálů, které samy o sobě mají pozitivní účinek na lidský organismus.
Jenže, ač jsou tyto minerály prospěšné pro lidský organismus, způsobují problémy s vodním kamenem, který se usazuje ve vodovodním potrubí, na součástech různých spotřebičů či na vodovodních zařízeních. Tvrdá voda je způsobena vysokou koncentrací vápníku: čím více vápníku ve vodě, tím tvrdší voda a také více problémů.

Nabízíme Vám Vulcan – ekologický systém úpravy vody, který chrání vodovodní potrubí a zařízení proti vodnímu kameni a rzi. Vulcan impulsní technologie je založena na principu fyzikální úpravy vody. Speciální impulsní technologie mění proces krystalizace vápníku rozpuštěného ve vodě, čímž vodní kámen ztrácí své adhezivní vlastnosti.
Tato technologie funguje výlučně na bázi elektrických impulsů, bez použití solí či jiných chemikálií.Vhodné pro potrubí s průměrem v rozmezí 1/2″ až 2″ (10-50 mm).Velmi snadná instalace bez nutností vrtání či řezání vodovodních trubek s možnost instalace na trubky z jakéhokoliv materiálu – železo, nerez, měď, nerezová ocel, pozinkované železo, plast, PVC, PE-x, pryž, trubky ze sloučenin různých materiálů.

vulcano

Technologie Vulcan je založena na fyzikální úpravě vody, která nepoužívá chemikálie nebo jiné soli a nemění tak její chemické složení. Namísto toho přeměňuje fyzikální charakteristiku krystalů vodního kamene, čímž ztrácí svou adhesivní sílu. Zařízení Vulcan nevyžaduje přímý kontakt s vodou, je umístěn vně vodovodního potrubí.

Vulcan upravuje vodu elektrickými impulsy, které vznikají v elektronické jednotce a jsou kontrolovány počítačovým mikročipem. Frekvenční impulsy jsou přenášeny speciálními impulsními pásky, které jsou ovinuty okolo potrubí. Dvojice těchto pásků vzájemně vytváří impulsní pole, kterým je protékající voda upravována.

My Vám nabízíme tento Vulcan jen k tzv. zapůjčení a odzkoušení úpravny a přesvědčení, že je tomu opravdu tak.